De Kuinre Scheene Tocht wordt georganiseerd door IJsclub Kuinre en is een door de KNSB erkende ijstocht. De door het landelijke sectiebestuur toerschaatsen gegeven code is: OV-16.

De KST wordt door de KNSB onderscheiden als een toertocht en heeft een totale lengte van ongeveer 35 kilometer en een aaneengesloten traject van meer dan 10 kilometer. De KST wordt alleen verreden als een prestatietocht, er is geen wedstrijd aan verbonden.

De IJsclub Kuinre is aangesloten bij de KNSB.

De start van de KST is om 9.30 uur. De inschrijving zal plaatsvinden op de dag van de tocht tussen 9.00 en 14.00 uur, terwijl het einde van de tocht om 17.00 uur is. Het streven is om de KST bij daglicht te laten verrijden en daarom kan de organisatie bovengenoemde tijden aanpassen indien de weersomstandigheden dit noodzakelijk maken.

De kosten van deelname aan de KST voor alle leeftijden bedraagt € 3,50. De kosten van deelname zullen nooit hoger zijn dan het maximale bedrag dat in de Algemene Vergadering van de KNSB toertocht organisatie jaarlijks wordt vastgesteld.

Aan elke deelnemer van de KST zal een door de KNSB verstrekte deelnemerskaart worden verstrekt. Op deze kaarten die genummerd zijn staat de naam van de KNSB en een vermelding van uitdrukkelijke uitsluiting van wettelijke aansprakelijkheid. Verder wordt op de kaarten vermeld:

a)      Organisatie IJsclub Kuinre

b)      KST en de afstand van 35 kilometer

c)      De naam en volledig adres van de deelnemer

d)      Deelname voor eigen risico

De inschrijving en het eindpunt van de KST is in dorpshuis “ de Botter”, te Kuinre. De deelnemers lopen daarna over een afstand van ongeveer 100 meter naar de Linde bij het Sasplein te Kuinre waar op het ijs kan worden gestart. Het eindpunt is op het Kanaal aan de westkant van Kuinre, van daar lopen de deelnemers over een afstand van ongeveer 150 meter terug naar dorpshuis “ de Botter”. In verband met de ijsgesteldheid kunnen de begin en eindpunten door de organisatie worden aangepast aan de omstandigheden.