De schaatstoertocht Regge-Dinkel is een landelijk ijsevenement, welke bestaat uit een tocht over een afstand van circa 45 km in Twente over het kanaal Almelo-Nordhorn tussen Almelo en Denekamp

Op een viertal punten zijn start- en stempelposten gesitueerd.

Het is mogelijk van elk start- / stempelpost naar een ander start- / stempelpost te schaatsen.

Aan dit evenement kunnen schaatsenrijden(st)ers deelnemen van alle leeftijden.

Via pers, radio en televisie (schaatskalender) wordt bijtijds bekendgemaakt op welke datum de schaatstoertocht Regge-Dinkel zal plaatsvinden.

In verband met de passages met allerlei wegen en het grote aantal deelnemers aan dit landelijke evenement, is het noodzakelijk vele bestuurlijke en uitvoerende organisaties in te schakelen.

Overleg zal plaatsvinden met de politie Twente, de provincie Overijssel, de ziekenhuizen SMT in Enschede en ZGT in Hengelo en Almelo en de gemeenten Dinkelland,  Tubbergen en Almelo .

Organisatie:

De organisatie van de schaatstoertocht Regge-Dinkel is in handen van Stichting schaatstoertocht Regge – Dinkel, onderdeel uitmakend van de ijsclub Twenthe in Almelo

De Stichting schaatstoertocht Regge – Dinkel organiseert de schaatstocht in samenwerking met de ijsclubs. Op bijgaande overzichtskaart staan de rayonhoofden aangegeven.

Deelnemers rijden onder de reglementen van de KNSB. Een ieder neemt evenwel voor eigen risico deel aan deze tocht.

De te volgen route is duidelijk aangegeven met blauwe pijlen met daarop aangebracht de letters R – D.

De start- en stempelposten zijn aangegeven met borden. Bij deze posten worden parkeerplaatsen ingericht.

De obstakels, bruggen en stuwen, in de route zijn aangegeven met borden en linten.

Ter plaatse van kluunplaatsen zijn uit- en intreevoorzieningen aangebracht.

Op een daartoe aangewezen dag, behalve een zondag, zal de toertocht worden gehouden. De start en finish van deze toertocht zal op meerdere plaatsen langs de voorgeschreven route mogelijk zijn.

Er kan tussen 09.30 uur en ca. 14.00 uur gestart worden.

Om 16.30 uur sluiten de meldposten.