Wij als IJsclub “Nooitgedacht” organiseren een tweetal tochten nl:

De Zwartemeer-Kadoelentocht, (OV 18) die goed is voor een afstand van 10 tot 30 km.

De Zwartemeer-Kadoelerrondentocht (OV 19) welke 5 – 10 km lang is.

En als laatste organiseren we met alle andere ijsclubs uit de regio de grote 200-km tocht, de Overijsselse Merentocht.(OV 21). Deze tocht vergt een andere organisatie en zal in principe pas verreden worden als we onze eigen tocht al gehouden hebben, wat ons aandeel daar in is wordt beschreven in een apart draaiboek hieraan volgend. 

Zwartemeer-Kadoelentocht

In 1987 hebben we het fiat gekregen om een toertocht te organiseren van de gewestelijke toercommissie, de tocht kreeg de naam Zwartemeer-Kadoelentocht

De route loopt over het Zwarte water en het Zwarte meer richting loswal en terug, onder de Kadoelerbrug door tot de Vollenhoverbrug en terug. 

De tocht wordt in samenwerking met de ijsclub “Vooruitgang”uit Vollenhove georganiseerd, ieder veegt een traject van de route en levert een stempelpost en maken gebruik van elkaars geveegde banen.